Welkom op de website van het Nederlands Medisch Nautisch Genootschap                     

 

Het Nederlands Medisch Nautisch Genootschap (NMNG) is opgericht 26 juni 1961 als een beroepsvereniging van artsen die in de scheepvaart of ten behoeve van zeevarenden werkzaam zijn. De statuten zijn gevestigd op 17 mei 1963 en voor het laatst herzien op 19 maart 2013.
 
Het Nederlands Medisch Nautisch Genootschap heeft ten doel het behoud en de bevordering van de medische kennis en vaardigheden die betrekking hebben op de scheepvaart.