Nederlands Medisch Nautisch Genootschap

 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET NMNG ZAL PLAATSVINDEN OP

 

WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020 in de 'Overburen' te Amersfoort.

 

 

Klaas Gaastra kapitein van en betrokken vanaf het eerste uur bij de Bark Europa 

zal een boeiend verhaal houden over de geschiedenis van de Bark Europa.

 

 

 

 

 

 

Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij het secretariaat: info@nmng.nl

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © NMNG 2011 - 2013. All Rights Reserved.