Nederlands Medisch Nautisch Genootschap

 

 de partnerdag op 6 juni 2020 is afgelast vanwege de coronacrisis

wel is er op 26 september j.l. een ledenbijeenkomst (geen vergadering) geweest a/b 

van de 'Stad Amsterdam'
 

voor verdere informatie: secr.nmng@gmail.com

 

Copyright © NMNG 2011 - 2013. All Rights Reserved.